Ansen is een dorpje ten zuidwesten van het Nationaal Park Dwingelderveld. Het behoort tot gemeente "de Wolden" Het dorp telt 296 inwoners.  Ansen kent een lange historie, al in de 10e eeuw moet er een boerderij hebben gestaan. Ansen is een echt esdorp, boerderijen bijeen op de brink en daarbuiten de gezamenlijke akkers op de essen en de laaggelegen groenlanden. Vroeger gebruikte men de esgronden voor de landbouw, deze liggen op zandgronden hoger in het landschap en de groenlanden, aan de beek, waren bestemd voor hooi en weiland voor het vee.  De brink is een soort grasplein met vaak oude bomen waar vroeger het vee verzameld werd voordat het naar de groenlanden ging. De brink in Ansen is in de loop van de eeuwen bebouwd geraakt. Buiten Ansen ligt naast de es ook nog het ontginningsbos, de Anserdennen, dat weer grenst aan het Nationaal Park Dwingelderveld.        

Vlakbij Ansen ligt een bijzonder natuurgebied: Nationaal Park Dwingelderveld. In nationale parken staan beheer en ontwikkeling van de natuur centraal. De beheerders van het Dwingelderveld (het grootste natte heidegebied van West Europa) - Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particulieren - zorgen dat de bossen, heidevelden en vennen in topconditie blijven. Fiets- en wandelpaden, natuurpaden en ruiterroutes bieden u de gelegenheid om de natuur ter plaatse te ontdekken.
De Paardentram
De Paarden
De Mogelijkheden
Actueel
Contact
        De Omgeving
Back
Next
Telefoon 0637167232   E-Mail: info@nije-brink.nl